Bölümümüz akademik faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen seminerlerden  "Gastronomi Öğrencilerinin Yiyecek İçecek Sektöründe Çalışmaya İlişkin Algı ve Tutumlarının Belirlenmesi" başlıklı konu 08.05.2017 tarihinde Arş.Gör. Ayla Aydın tarafından hazırlanarak sunulmuştur.