Bölümümüzde Düzenlenen Seminer Hakkında
15 Mayıs 2017 17:33

Bölümümüz akademik faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen seminerlerden  "Online Yemek Sipariş Sistemlerinin Türk Yemek Kültürüne Etkisi" başlıklı konu 15.05.2017 tarihinde Arş.Gör. Mehmet Kızıleli tarafından hazırlanarak sunulmuştur.